Benvingut/da al projecte

Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla de Barris per ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar, i personal de famílies residents als barris on es desplega el Pla de Barris. Si vius als barris on es desenvolupa el projecte Concilia i per raons de treball, formació, cures o assumptes personals no tens ningú que pugui tenir cura dels teus fills o filles podràs gaudir d’un canguratge gratuït sol·licitant-lo amb antelació. Els infants estaran acompanyats en tot moment per professionals del món educatiu. Aquest projecte és gestionat per Incoop SCCL , una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre.

  Des de l’equip educatiu es desenvolupa una intervenció educativa de qualitat, a partir d’un sistema de treball en valors i d’activitats especialment dissenyades per aquest projecte. A partir d’un temps de lleure de qualitat, es realitza una intervenció educativa amb els nens i nenes del Projecte Concilia fonamentada amb els valors de la coeducació, la participació, l’educació ambiental, la interculturalitat, l’educació emocional, l’espiritualisme, l’edadisme, l’art i l’educació afectivosexual. L’equip educatiu compta amb dues professionals formades en necessitats educatives de suport educatiu per garantir l’accessibilitat i atendre als infants a través d’una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats físiques i pedagògiques d’aquests.  A més, si tu o els teus fills/es necessiteu un servei d’atenció i informació, el projecte Concilia realitza un assessorament i derivacions per fer tràmits o rebre acompanyaments, et facilitem el contacte del servei que respongui a les teves necessitats per garantir drets laborals, socials i personals dignes.

Localització dels Centres del Projecte Concilia

Que has de fer per poder participar en el projecte?

Projecte Pedagògic

Assessorament i acompanyament

El Concilia treballa de manera coordinada amb diferents recursos i serveis tant a nivell ciutat com de barri. Som un espai proper i de confiança on les famílies reben informació, assessorament i orientació útil i necessària per trobar solucions operatives que ajudin a millorar la seva qualitat de vida i gaudir d’espais i moments d’oci i cultura. A més oferim, amb cita prèvia, suport i acompanyament per tal que les famílies coneguin de primera mà el servei i per facilitar la inscripció salvant barreres idiomàtiques i d’accés digital.

Les famílies del Concilia

Des del servei fomentem i donem suport a la participació de les famílies, com a  part fonamental del projecte. 

  • Contribueixen en les activitats i accions de difusió del projecte.
  • Participen activament en les dinàmiques d’ajuda mútua i els esplais pensats per compartir i intercanviar experiències.
  • Participen també amb la millora del servei col·laborant en grups de debat i aportant idees i propostes de millora del servei.

Proposta Educativa

Des de Concilia fomentem l’esperit crític, l’autonomia i la creativitat d’infants d’1 a 12 anys, en un entorn adaptat a les seves necessitats on aprendre a través del joc, l’observació i l’experimentació. I ho fem en un entorn divers i inclusiu. Disposem d’un extens ventall d’activitats pensades i dissenyades especialment per aquest servei i amb una temàtica  diversa: art, educació ambiental, educació emocional, interculturalitat… educació afectivosexual, espiritualitat i participació.

NESE

L’equip Concilia de suport específic en l’àmbit pedagògic d’intervenció amb infants amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu té  com a objectiu donar atenció a aquests infants segons les seves necessitats psicopedagògiques. Vetlla per garantir els recursos i condicions perquè l’infant pugui participar i gaudir del lleure, assumint el compromís de col·locar la diversitat al centre.

Assessorament i acompanyament

El Concilia treballa de manera coordinada amb diferents recursos i serveis tant a nivell ciutat com de barri. Som un espai proper i de confiança on les famílies reben informació, assessorament i orientació útil i necessària per trobar solucions operatives que ajudin a millorar la seva qualitat de vida i gaudir d’espais i moments d’oci i cultura. A més oferim, amb cita prèvia, suport i acompanyament per tal que les famílies coneguin de primera mà el servei i per facilitar la inscripció salvant barreres idiomàtiques i d’accés digital.

Les famílies del Concilia

Des del servei fomentem i donem suport a la participació de les famílies, com a  part fonamental del projecte. 

  • Contribueixen en les activitats i accions de difusió del projecte.
  • Participen activament en les dinàmiques d’ajuda mútua i els esplais pensats per compartir i intercanviar experiències.
  • Participen també amb la millora del servei col·laborant en grups de debat i aportant idees i propostes de millora del servei.

Proposta Educativa

Des de Concilia fomentem l’esperit crític, l’autonomia i la creativitat d’infants d’1 a 12 anys, en un entorn adaptat a les seves necessitats on aprendre a través del joc, l’observació i l’experimentació. I ho fem en un entorn divers i inclusiu. Disposem d’un extens ventall d’activitats pensades i dissenyades especialment per aquest servei i amb una temàtica  diversa: art, educació ambiental, educació emocional, interculturalitat… educació afectivosexual, espiritualitat i participació.

NESE

L’equip Concilia de suport específic en l’àmbit pedagògic d’intervenció amb infants amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu té  com a objectiu donar atenció a aquests infants segons les seves necessitats psicopedagògiques. Vetlla per garantir els recursos i condicions perquè l’infant pugui participar i gaudir del lleure, assumint el compromís de col·locar la diversitat al centre.

Servei gestionat per: